Indsatser

Familieklassen
Familieklassen er for familier, hvor forældre og børn har brug for nye vaner til, at barnet bliver en gladere skoleelev. Forløbet i familieklassen varer 12 uger og afholdes to formiddage om ugen. I den øvrige tid er barnet i sin egen klasse. I familieklassen sker forandringen ved at sætte konkrete mål, som opstilles i tæt samarbejde mellem forældre og barn. Pædagog- og lærerteamet omkring et barn er initiativtagere i forhold til visitation til familieklassen. Klik på Linket for at komme til Ringsted kommunes Familieklasse hjemmeside.

Fælles plan A

 

N.klasse
N-klassen på Valdemarskolen er et decentralt undervisningstilbud for elever med neurologiske vanskeligheder. Der er tilknyttet SFO-pasning i egne lokaler. Målet med undervisningen er udslusning til anden skolegang efter skolepsykologisk vurdering/redegørelse. N - klassen er for børn i alderen, 0.-6. klasse.

T-hus
T-huset er vores AKT beredskab. (AKT står for adfærd - kontakt – trivsel). T-huset er et beredskab, der er fleksibel og kan reagere forholdsvis hurtig på anmodning om støtte og vejledning i klasserne, enten i forhold til enkelte børn, grupper af børn eller hele klasser.

Svalen
Skolen har et specialundervisningscenter, som tilbyder:

  • Læse- og matematikkurser
  • Lektiecafè
  • Enkeltmandsundervisning (kontinuerligt) 

Skolepatrulje/Legepatrulje

Skolepatrulje

Der står skolepatruljer ved indgangene til Valdemarskolen på Dagmarsgade og Bøllingsvej hver dag i følgende tidsrum:

07.55-08.15

14.10-14.25

15.10-15.25