Velkommen til SFO

SFO’en består af SFO 1 og SFO 2

SFO 1 er sporopdelt og har til huse i de samme bygninger, som indskolingens klasselokaler befinder sig. Der er 4 SFO-afdelinger fra 0. – 2. kl. + 1 specialafdeling i SFO1:

  • Aqua
  • Blæksprutten
  • Tangloppen
  • Neptun

SFO 2 holder til på Opalen, der ligger på Anlægsvej 7

SFO1 er for børn i 3. kl.
SFO2 er for børn fra 4. kl. og opefter

Åbningstider:
SFO 1 holder åbent mandag – torsdag fra 6.00–17.00, fredag fra 6.00-16.00.

Der findes særlige morgenmoduler for pasning i tidsrummet kl. 06.00-08.00 og
kl. 06.30-08.00.
SFO 2 holder åbent mandag – torsdag fra skoletidsophør -17.00, fredag til kl. 16.00.

Skoleferier:
I skoleferierne uge 7, 26, 27, 31 og 32  er der morgen-åbent fra 6.00-8.00 og

”eftermiddags-åbent” fra kl. 8.00-17.00 (fredag kl. 16.00).

Der er lukket uge 28-29-30 og 42. Der tilbydes pasning (sommer- efterårsordning) i samarbejde med andre skolers SFO’er på Opalen fra kl. 6.00-17.00 (fredag kl. 16.00)

SFO’erne kan benyttes alle dage – dog ikke fredag efter Kr. Himmelfartsdag, mandag til onsdag før påske og mellem jul og nytår. Der tilbydes ”nødpasning” disse dage.

Der er lukket på SFO’erne Juleaftensdag og Grundlovsdag.

Indmeldelse og udmeldelse sker på www.ringsted.dk (Digital pladsanvisning) under selvbetjening (med NEM-ID) eller ved henvendelse til borgerservice, Nørregade 100.

Husk separat udmelding af SFO, hvis barnet skifter skole.