Velkommen til Valdemarskolen

Valdemarskolen er en folkeskole, der ligger centralt i Ringsted.

Vi har ca. 585 elever i 0.-6. klasse, og er afdelingsopdelt i indskoling og mellemtrin, hvor der er 4 spor på hver årgang.

Omkring  500 elever er tilmeldt skolens SFO'er.

På Valdemarskolen er der 55 lærere og 30 pædagoger, foruden 2 sekretærer og en ledelse bestående af skoleleder, viceskoleleder, 1 pædagogisk afdelingsleder samt SFO-leder.

Ønsker man sit barn indskrevet på Valdemarskolen kontaktes skolens kontor på tlf. 5762 7300.

Mobbepolitik - Trivselsfolder PIXI-udgave

Mobbepolitik - Trivselsstrategi fuld version

Indskrivning af børn til børnehaveklasser med start 1. august foregår via Digital skoleindskrivning

Digital skoleindskrivning (børnehaveklasser ved skoleårets start)

Digital pladsanvisning

Det sker i foråret 2019

Uddannelsesplan - praktik I, II og III

Valdemarskolens Værdier

Skolensværdier:
På baggrund af skolens målsætningsarbejde, har vi valgt, at nedenstående OASER (Ordentlige fysiske rammer, Ansvar, Samarbejde, Engagement og Respekt) er et udtryk for de mål og visioner, der er gældende for Valdemarskolen:

Ordentlige fysiske rammer
På Valdemarskolen anses det for værdifuldt, at der er ordentlige fysiske rammer.
Ansvar
På Valdemarskolen anses det for værdifuldt, at den enkelte påtager sig et ansvar i løsningen af sin egen opgave og skolens opgave.
Samarbejde
På Valdemarskolen anses det for værdifuldt med et godt samarbejde. Målet med samarbejdet er at forbedre både den enkelte medarbejders og hele skolens muligheder for at lave tidssvarende aktiviteter og undervisningsforløb tilpasset det enkelte barn.
Engagement
På Valdemarskolen anses det for værdifuldt at være engageret i løsningen af sine egne og skolens opgaver og udfordringer.
Respekt
På Valdemarskolen anses det for værdifuldt at respektere mennesker og ting.

Derfor arbejdes der dagligt ud fra følgende kendeord på Valdemarskolen:

  • Imødekommenhed
  • Faglighed
  • Tryghed